Gizlilik Politikası

Verilerinizin korunması bizim için önemlidir!

I. Denetleyicinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde (GDPR), Üye Devletlerin diğer ulusal veri koruma kanunlarında ve veri korumayla ilgili diğer hükümlerde tanımlandığı şekliyle denetleyici:
DigiPara GmbH
Augustinusstraße 11 d
50226 Frechen, Almanya
Telefon: +49 2234 999 448-0
Faks: +49 2234 999 448-28
info@digipara.com
www.digipara.com
CEO: Dipl-Ing. (FH) Andreas Fleischmann
GDPR Madde 37 (1) ‘e göre bir veri koruma görevlisi atama zorunluluğu olmadığından veri koruma görevlisi atanmamıştır.

II. Veri işlemeye ilişkin genel bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenmesi kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca web sitemizin düzgün ve çevrimiçi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için gerekli olduğu ölçüde çalışmasını sağlama açısından gerekli olması halinde işleriz. Kural olarak, gerçek veya uygulamalı nedenlerle önceden izin alınmasının mümkün olmadığı ve veri işlemeye kanunen izin verildiği durumlar haricinde, kullanıcılarımızın kişisel verileri yalnızca kullanıcının rızası ile işlenir.

2. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

Madde 6 (1) (a) AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel veri işleme işlemleri için veri sahibinin onayını almamız durumunda yasal dayanak olarak hizmet eder.
Madde 6 (1) (b) GDPR, veri konusunun sözleşmeye taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda yasal dayanağı oluşturur. Bu aynı zamanda bir sözleşme imzalanmadan önce adımlar atmak için gerekli olan işleme işlemleri için de geçerlidir.
Madde 6 (1) (c) GDPR, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için kişisel verilerin işlenmesi gerektiği ölçüde yasal dayanak olarak hizmet eder.
Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılması durumunda, GDPR Madde 6 (1) (d) yasal dayanak haline gelir.
Madde 6 (1) (f) GDPR, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru bir menfaatinin korunması gerekiyorsa ve söz konusu menfaat veri konusunun menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmaması durumunda kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür.

3. Veri silme ve saklama süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, verilerin kaydedilmesinde hedeflenen amaç sona erdiğinde silinir veya bloke edilir. Kişisel veriler, denetleyicinin tabi olduğu AB hükümlerinde, kanunlarında veya diğer düzenlemelerde Avrupa veya ulusal yasama otoritesi tarafından öngörülmüşse saklanabilir. Söz konusu düzenlemelerde öngörülen saklama süresinin sona ermesi durumunda, verilerin bir sözleşmenin imzalanması veya uygulanması amacıyla saklanmaya devam edilmesi gerekmedikçe veriler de bloke edilir veya silinir.

III. Online mağazamız

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Yazılım ürünlerimizin kullanım haklarını çevrimiçi mağazamızdan edinebilirsiniz.
Aşağıdaki veriler burada toplanır:
(1) ülkeniz
(2) iş adresiniz
(3) telefon numaranız
(4) e-posta adresiniz
(5) KDV numaranız
(6) ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri, PayPal bilgileri)
(7) erişim tarihi ve saati
(8) IP adresiniz

Veriler sistemimizde saklanır. Buna, saklamadığımız ödeme bilgileri (kredi kartı bilgilerinin yanı sıra PayPal bilgileri) dahil değildir. Kullanıcının IP adresi veya verilerin belirli bir kullanıcıya tahsis edilmesine izin veren diğer veriler kaydedilmez. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanamaz.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Madde 6 (1) (a) GDPR, kullanıcının rızasının mevcut olduğu durumlarda verilerin işlenmesi hususunda yasal dayanağı oluşturur.
Verilerin işlenmesi için ek yasal dayanak Madde 6 (1) (b) GDPR’dir.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcı ile yapılan sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla veri toplanmalıdır.

4. Saklama süresi

Veriler, toplanma amacı açısından toplanmasına artık gerek kalmadığında silinir.
Sözleşmenin ifa edilmesi için sipariş sürecinde toplanan verilerle ilgili olarak veya bir sözleşme imzalanmadan önce atılan adımlar için Sözleşmeyi yürütmek için artık verilere ihtiyaç duyulmuyorsa bilgilerin toplanması artık gerekli olmaz. Sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklere uymak için sözleşmenin imzalanmasından sonra bile sözleşme ortağının kişisel verilerinin saklanması gerekli olabilir.

5. İtiraz ve iptal seçeneği

Kullanıcı olarak kaydınızı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğine sahipsiniz. Herhangi bir zamanda, onay verdiğiniz ve depolanan verilerin düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.
Verilerin bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeyi akit etmeden önce adımlar atmak için gerekli olması durumunda, verilerin erken silinmesi ancak hiçbir sözleşme veya yasal yükümlülük bu tür bir silme ile çelişmiyorsa mümkündür.

IV. Web sitesi kullanılabilirliği ve günlük dosyalarının oluşturulması

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, sistemimiz arayan bilgisayar sistemindeki verileri ve bilgileri otomatik olarak toplar.
Aşağıdaki veriler burada toplanır:
(1) kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi
(2) kullanıcının işletim sistemi
(3) kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı
(4) kullanıcının IP adresi (anonim)
(5) sorgulanan dosya
(6) HTTP durum kodu sürümü
(7) erişim tarihi ve saati
(8) kullanıcının sisteminin web sitemize ulaştığı web siteleri
(9) kullanıcının sistemi tarafından web sitemiz aracılığıyla aranabilen web siteleri

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.
Bu veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Kullanıcının IP adresi veya verilerin belirli bir kullanıcıya tahsis edilmesine izin veren diğer veriler kaydedilmez. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

GDPR Madde 6 (1) (f) verilerin geçici olarak depolanması için yasal temeli oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresinin oturum süresince kayıtlı kalması gerekir.
GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca veri işlemedeki meşru menfaatimiz de bu amaca özgüdür.

4. Saklama süresi

Erişim günlük dosyaları DigiPara tarafından 60 gün boyunca arşivlenir ve ardından silinir.

5. İtiraz ve iptal seçeneği

Web sitesini kullanılabilir hale getirmek için veri toplamak ve verilerin günlük dosyalarında saklanması web sitesinin çalışması için kesinlikle gereklidir. Bu nedenle kullanıcının itiraz etme seçeneği yoktur.

V. Çerez kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemiz tanımlama bilgileri kullanır. Çerezler, İnternet tarayıcısında veya kullanıcının bilgisayarındaki İnternet tarayıcısı tarafından saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesi yeniden ziyaret edildiğinde tarayıcının benzersiz bir şekilde tanımlanmasına olanak tanıyan bir dizi karakter içerir.

a) a) Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa sonundan sonra bile arayan tarayıcının tanımlanmasını gerektirir.
Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir:Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir:
(1) oturum açma bilgileri
(2) dil ayarları
(3) alışveriş sepeti

b) Google Analytics kullanımı
(1) Bu web sitesi, Google Inc.’in (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları olan “çerezler” kullanır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle Google’ın ABD’deki sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz ilk olarak Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli devletlerinde kesilecektir. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kesilir. Google, bu bilgileri bu web sitesinin operatörü adına web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi ve İnternet kullanımıyla ilişkili ek hizmetler sağlamak için kullanır.
(1) Bu web sitesi, Google Inc.’in (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları olan “çerezler” kullanır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle Google’ın ABD’deki sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz ilk olarak Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli devletlerinde kesilecektir. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kesilir. Google, bu bilgileri bu web sitesinin operatörü adına web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi ve İnternet kullanımıyla ilişkili ek hizmetler sağlamak için kullanır.
(2) Google, Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresini Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir.
(3) Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinin bilgisayarınızda saklanmasını önleyebilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız, bu web sitesinin tüm özelliklerinden tam olarak yararlanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, Google’ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesinin kullanımıyla (IP adresiniz dahil) ilgili verileri toplamasını ve bu tür verileri işlemesini şu adresteki tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
(4) Bu web sitesi Google Analytics’i “_anonymizeIp ()” uzantısıyla kullanıyor. IP adreslerini kesilmiş biçimde daha fazla işler ve IP adresinin belirli bir kişiye kadar izlenmesini imkansız hale getirir. Bu nedenle, hakkınızda toplanan verilerin kişisel kimliğe ilişkin herhangi bir referansı varsa, derhal hariç tutulacak ve kişisel veriler derhal silinecektir.
(5) Web sitemizin kullanımını analiz edebilmek ve düzenli olarak iyileştirebilmek için Google Analytics kullanıyoruz. Elde ettiğimiz istatistikleri kullanarak hizmetimizi geliştirebilir ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirebiliriz. Kişisel verilerin ABD’ye aktarıldığı istisnai durumlarda, Google, AB-ABD Gizlilik Kalkanı’nın (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) gereksinimlerine uyar. Madde 6 (1), cl. (f) GDPR’nin 1’i, Google Analytics’in kullanımı için yasal dayanak olarak hizmet eder.
(6) Üçüncü taraf tedarikçiye ilişkin bilgiler: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, Faks: +353 1436 1001. Kullanım şartları: https://www.google.com/analytics/terms /gb.html, veri korumaya genel bakış: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr ve ayrıca gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, analitik amaçlarla çerezlerin kullanımı hakkında kullanıcıları bilgilendiren bir başlık sayfası görünür ve kullanıcılar bu gizlilik politikasına yönlendirilir. Bu bağlamda, kullanıcılara tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlerin saklanmasının nasıl önleneceği konusunda bilgi verilmektedir.
Web sitemizi ziyaret ettiğimizde, bir kullanıcı çerezlerin analitik amaçlarla kullanımı hakkında bilgilendirilmekte ve bu bağlamda kullanılan kişisel verilerin işlenmesine rıza gösterilmektedir. Bu gizlilik politikasına bir referans da sağlanmıştır.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Madde 6 (1) (f) GDPR, kişisel verileri işlemek için teknik olarak gerekli tanımlama bilgilerinin kullanılması için yasal dayanağı oluşturur.
Madde 6 (1) (a) GDPR, kullanıcının izin verdiği durumlarda analiz amacıyla kişisel verileri işlemek için tanımlama bilgilerinin kullanılmasının yasal dayanağını oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcılar için web sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak için teknik olarak gerekli çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizin bazı özellikleri çerez kullanılmadan sunulamaz. Bu özellikler için, tarayıcının bir sayfa boşluktan sonra bile tanınması gerekir.Kullanıcılar için web sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak için teknik olarak gerekli çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizin bazı özellikleri çerez kullanılmadan sunulamaz. Bu özellikler için, tarayıcının bir sayfa boşluktan sonra bile tanınması gerekir.Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız var:

(1) oturum açma ayarları
(2) dil ayarlarının benimsenmesi
(3) anahtar kelimeleri hatırlamak
(4) alışveriş sepeti

Teknik olarak gerekli çerezler aracılığıyla toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.

Analiz çerezleri yalnızca tek bir amaç için kullanılır: web sitemizin kalitesini iyileştirmek ve içeriğini iyileştirmek. Analiz çerezleri aracılığıyla web sitesinin nasıl kullanıldığını öğreniriz ve böylece hizmetimizi sürekli olarak optimize edebiliriz.

Kişisel verilerin GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca işlenmesindeki meşru menfaatimiz de bu amaca özgüdür.

4. Saklama süresi, itiraz ve iptal seçeneği

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve buradan web sitemize aktarılır. Bu, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahip olduğunuz anlamına gelir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerez aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Zaten saklanan çerezler her an silinebilir. Bu aynı zamanda otomatik olarak da olabilir. Çerezler web sitemiz için devre dışı bırakılırsa, muhtemelen web sitesinin tüm özelliklerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz.

VI. Kayıt

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde, kullanıcılara kişisel verilerini gönderdikleri yerde kaydolma seçeneği sunuyoruz. Kayıt sırasında veriler bir giriş ekranına girilir ve ardından bize iletilir ve saklanır. Bu tür veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Aşağıdaki veriler kayıt işleminin bir parçası olarak toplanır:
• kullanıcı adı ve şifre
• kişisel veya şirket adresi
• email adresi
• telefon numarası
• iş unvanı
• web sitemize erişmek için kullanılan tarayıcı veya cihazla ilgili bilgiler
• İnternet tarayıcısı ve işletim sistemi
• kullanıcının IP adresi
• kayıt tarihi ve saati

Kullanıcının bu verilerin işlenmesine yönelik onayı kayıt işleminin bir parçası olarak alınır.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Madde 6 (1) (a) GDPR, kullanıcının rızasının mevcut olduğu durumlarda verilerin işlenmesi için yasal dayanağı oluşturur.
Madde 6 (1) (b) GDPR, kaydın, kullanıcının sözleşmeye taraf olduğu sözleşmenin ifası amacıyla olduğu veya bir sözleşmeye girmeden önce atılan adımlar için ek yasal dayanak olarak hizmet eder.

3. Veri işlemenin amacı

Web sitemizde belirli içerik ve hizmetlerin sağlanması için kullanıcı kaydı gereklidir.
Ek olarak, kullanıcıyla sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla veya bir sözleşme imzalanmadan önce atılan adımlar için kullanıcı kaydı gereklidir. Mağaza alanında siparişleri tamamlayabilmek veya destek talepleri gönderebilmek için de kullanıcı kaydı gereklidir.

4. Saklama süresi

Veriler, bu tür verilerin toplanma amacına ulaşmak için toplanmasına artık gerek kalmadığında silinir.
Sözleşmenin ifası için kayıt sürecinde toplanan veriler veya bir sözleşme yapılmadan önce atılan adımlar ile ilgili olarak, Sözleşmenin yürütülmesi için verilere artık ihtiyaç duyulmuyorsa bu verilerin toplanmasına daha fazla gerek duyulmamaktadır. Sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklere uyma amacıyla sözleşmenin imzalanmasından sonra bile sözleşme ortağının kişisel verilerinin saklanması gerekli olabilir.

5. İtiraz ve iptal seçeneği

Kullanıcı olarak kaydınızı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğine sahipsiniz. Herhangi bir zamanda, üzerinizde depolanan verilerin düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.
Verilerin bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeyi akit etmeden önce adımlar atmak için gerekli olması durumunda, verilerin erken silinmesi ancak hiçbir sözleşme veya yasal yükümlülük bu tür bir silme ile çelişmiyorsa mümkündür.

VII. Yazılım aktivasyonu

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Yazılımımızı kullanmak isterseniz, kullanım için yazılımı etkinleştirmelisiniz. Bunun için yazılımda e-posta adresinizi belirtmeniz gerekmektedir. Girdiğiniz e-posta adresi bize gönderilir ve saklanır. Bu tür veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Aşağıdaki veriler kayıt işleminin bir parçası olarak toplanır:
• email adres
• istek kodu – bu otomatik olarak PC donanımı ve işletim sistemi oluşturulur
• soyad, ad
• şirketteki çalışan konumu
• kent
• ülke
• bilgisayar adı

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Madde 6 (1) (b) GDPR yasal temeli oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Verilerin toplanması, tarafımızdan sağlanan yazılımın kullanımı için gereklidir ve kullanıcı ile bir sözleşme yapma amacına hizmet eder.

4. Saklama süresi

Veriler, bu tür verilerin toplanma amacına ulaşmak için artık toplanması gerekmediğinde silinir.
Sözleşme ifası için kayıt sürecinde toplanan veriler veya bir sözleşme imzalanmadan önce atılan adımlar ile ilgili olarak Sözleşmenin yürütülmesi için verilere artık ihtiyaç duyulmuyorsa bu verilerin daha fazla toplanmasına gerek kalmamaktadır. Sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklere uymak için sözleşmenin imzalanmasından sonra bile sözleşme ortağının kişisel verilerinin saklanması gerekli olabilir.

5. İtiraz ve iptal seçeneği

Kullanıcı olarak kaydınızı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğine sahipsiniz. Herhangi bir zamanda, onay verdiğiniz ve depolanan verilerin düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.
Verilerin bir sözleşme yapmak veya bir sözleşmeyi akit etmeden önce adımlar atmak için gerekli olması durumunda, verilerin erken silinmesi ancak hiçbir sözleşme veya yasal yükümlülük bu tür bir silme ile çelişmiyorsa mümkündür.

 

VIII. İletişim formu ve e-posta

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek bir iletişim formu mevcuttur. Bir kullanıcı bu seçeneği kullanırsa, giriş ekranına girilen veriler bize gönderilir ve saklanır. Bu veriler şunları içerir:Web sitemizde elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek bir iletişim formu mevcuttur. Bir kullanıcı bu seçeneği kullanırsa, giriş ekranına girilen veriler bize gönderilir ve saklanır. Bu veriler şunları içerir:

isim, e-posta adresi ve mesaj metni
Mesajın gönderildiği anda aşağıdaki veriler de saklanır:
(1) Kullanıcının IP adresi
(2) mesajın tarihi ve saati

Verilerin işlenmesine yönelik onayınız, gönderme prosedürünün bir parçası olarak alınır ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur.

Alternatif olarak, verilen e-posta adresi aracılığıyla da iletişime geçmek mümkündür. Bu durumda, kullanıcının e-postayla iletilen kişisel verileri saklanır.

Bu bağlamda veriler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Veriler yalnızca konuşmanın işlenmesi için kullanılır.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Madde 6 (1) (a) GDPR, kullanıcının rızasının mevcut olduğu durumda verilerin işlenmesi için yasal dayanağı oluşturur.
Bir e-posta gönderirken iletilen verilerin işlenmesi için yasal dayanak Madde 6 (1) (f) GDPR’dir. Bir sözleşmenin imzalanması amacıyla e-posta ile iletişim kurulması durumunda, GDPR Madde 6 (1) (b) ek yasal dayanak olarak hizmet eder.

3. Veri işlemenin amacı

Giriş ekranından gelen kişisel veriler, yalnızca iletişimi kolaylaştırmak amacıyla işlenir. İrtibat e-posta yoluyla yapılırsa, verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaat burada da geçerlidir.
Gönderme prosedürü sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemeye ve BT sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

4. Saklama dönemi

Veriler, bu tür verilerin toplanma amacına ulaşmak için artık toplanması gerekmediğinde silinir. İletişim formunun giriş ekranından ve bize e-posta ile iletilen kişisel verilerle ilgili olarak, bu, kullanıcıyla görüşme sona erdikten sonraki durumdur. Görüşmenin, koşullar esas alındığında ilgili gerçeklerin kesin olarak açıklığa kavuşturulduğu anlaşıldığında sona erdiği kabul edilir.
Gönderme prosedürü sırasında toplanan ek kişisel veriler, en geç yedi günlük bir sürenin ardından silinir.

5. İtiraz ve iptal seçeneği

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine yönelik onayını her zaman geri çekme seçeneğine sahiptir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişim kurarsa, kişisel verilerinin depolanmasına istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda, görüşme daha fazla takip edilemez.
İtiraz aşağıdaki e-posta adresine gönderilecektir: info@digipara.com.
Bu durumda iletişim sırasında saklanan tüm kişisel veriler silinir.

IX. Eklentiler ve araçlar

1. Google Web Yazı Tipleri

Yazı tiplerinin standartlaştırılmış bir görünümü için, bu web sitesi Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler.
Bunu yapmak için, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Sonuç olarak Google, web sitemize IP adresiniz tarafından erişildiğinin farkına varır. Google Web Yazı Tiplerinin kullanımı, çevrimiçi hizmetlerimizin tutarlı ve çekici sunumunu sağlama amacına hizmet eder. Bu, GDPR Madde 6 (1) (f) açısından meşru bir menfaat teşkil eder. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız varsayılan bir yazı tipi kullanacaktır. Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi https://www.google.com/policies/privacy/ adresinde mevcut bulunmaktadır.

2. Google Haritalar

Bu web sitesi Google Maps hizmetini bir API aracılığıyla kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.
Google Haritalar özelliklerinin düzgün çalışması için IP adresinizin kaydedilmesi gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sitesinin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi hizmetlerimizin çekici bir sunumunu sağlama ve kullanıcıların web sitesinde bizim tarafımızdan belirtilen yerleri kolayca bulmalarına yardımcı olma amacına hizmet eder. Bu, GDPR Madde 6 (1) (f) açısından meşru bir menfaat teşkil eder. Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasına bakın: https://policies.google.com/privacy.

X. Veri sahibinin hakları

Kişisel verileriniz işlenirse, GDPR’de tanımlandığı gibi veri sahibi olarak anılırsınız ve denetleyiciye karşı aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

1. Erişim hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediğine dair denetleyiciden bir onay alma hakkına sahipsiniz.
Öyleyse, denetleyiciden aşağıdaki bilgileri sağlamasını isteyebilirsiniz:
(1) kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği;
(2) işlenen kişisel verilerin kategorileri;
(3) sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri;
(4) kişisel verilerin saklanacağı süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
(5) sizinle ilgili kişisel verileri düzeltme veya silme hakkının varlığı, denetleyici tarafından işlemeyi kısıtlama hakkı veya bu tür işlemlere itiraz etme hakkı;
(6) bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı;
(7) kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler;
(8) GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik bir karar verme sürecinin varlığı ve – en azından bu durumlarda – dahil olan mantık hakkında kesin bilgiler, ayrıca önemi ve amaçlanan veri konusu için bu tür işlemenin sonuçları.

Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, bu tür bir aktarımla ilgili GDPR 46. Maddeye göre uygun güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilmeyi de isteyebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel veriler yanlış veya eksik ise, veri sorumlusundan verilerin düzeltilmesini ve / veya tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Denetleyici, böyle bir düzeltmeyi gecikmeden yapmakla yükümlüdür.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz:Aşağıdaki koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz:

(1) denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu onaylamasını sağlayan bir süre boyunca kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ediyorsanız;
(2) işleme yasadışı ise ve kişisel verilerin silinmesini reddedip bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsanız;
(3) denetleyici artık işlenmek için kişisel verilere ihtiyaç duymuyor, ancak siz söz konusu verilere yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için ihtiyacınız var veya
(4) GDPR Madde 21 (1) uyarınca verilerinizin işlenmesine itiraz ettiyseniz ve denetleyicinin meşru nedenlerinin nedenlerinizi geçersiz kılıp kılmadığı henüz belli değilse.

Kişisel verilerinizin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izniniz ile veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya Birliğin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

İşleme kısıtlaması yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak etkilenirse, bu kısıtlama kaldırılmadan önce denetleyici tarafından bilgilendirileceksiniz.

4. Silme hakkı

a) Silme yükümlülüğü
Denetleyiciden kişisel verilerinizi gereksiz gecikmeler olmaksızın silmesini isteyebilirsiniz. Aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması koşuluyla, denetleyici bu tür verileri gecikmeden silmekle yükümlüdür:

Denetleyiciden kişisel verilerinizi gereksiz gecikmeler olmaksızın silmesini isteyebilirsiniz. Aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması koşuluyla, denetleyici bu tür verileri gecikmeden silmekle yükümlüdür:

(1) kişisel verileriniz artık toplandıkları veya başka şekilde işlendikleri amaçlar için gerekli değildir;
(2) Madde 6 (1) (a) veya Madde 9 (2) (a) GDPR uyarınca işleme için temel oluşturan rızanızı geri çekmeniz ve işleme için başka yasal dayanak bulunmaması;
(3) GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız ve işleme için geçersiz kılan meşru nedenler yoksa veya GDPR Madde 21 (2) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız;
(4) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması;
(5) kişisel veriler, kontrolörün tabi olduğu AB hukuku veya Üye Devletlerin hukuku uyarınca yasal bir yükümlülüğe uygunluk için silinmelidir;
(6) kişisel verileriniz, GDPR Madde 8 (1) uyarınca bilgi toplumunun sunduğu hizmetler ile bağlantılı olarak toplanmıştır.

b) Üçüncü şahıslara bilgi
Denetleyici, kişisel verilerinizi kamuya açıkladıysa ve GDPR Madde 17 (1) uyarınca silmek zorunda ise, denetleyici, teknik önlemler, kişisel verileri işleyen kontrolörlere, veri sahibi olarak bu kişisel verilerin tüm bağlantılarının veya bu kişisel verilerin kopyalanması veya çoğaltılmasının bu kontrolörler tarafından silinmesini talep ettiğiniz konusunda bilgi vermek de dahil olmak üzere mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak makul adımları atacaktır.

c) İstisnai Durumlar
İşlemin aşağıda belirtilenler için gerekli olması halinde silme hakkı mevcut değildir:

(1) ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak;
(2) denetleyicinin tabi olduğu AB yasalarına veya Üye Devletlerin kanunlarına göre ön görülen hukuki yükümlülüğe uymak veya denetleyiciye tevdi edilen resmi yetkiyi kullanmanın bir parçası olarak veya kamu çıkarına uygun bir görevi yerine getirmek için ;
(3) Madde 9(3) GDPR’ın yanı sıra Madde 9(2)(h) ve (2)(i) ile Madde 9 (3) GDPR uyarınca halk sağlığına ilişkin kamu yararı nedenleriyle;
(4) a) paragrafında belirtilen hakkın bu işlemenin amaçlarına ulaşılmasını imkansız kılması muhtemel veya onu ciddi şekilde bozacak olması şartıyla Madde 89 (1) GDPR uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için, ; veya
(5) yasal iddialarda bulunmak, uygulamak veya savunmak için.

5. Bildirim hakkı

Denetleyiciye karşı işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, imkansız olmadığı veya orantısız çaba gerektirmediği sürece denetleyici, kişisel verilerinizin ifşa edildiği tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işleme kısıtlaması hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Denetleyiciden bu alıcılar hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Denetleyiciye sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin sağlandığı denetleyiciden herhangi bir engel olmaksızın bu verileri başka bir denetleyiciye iletme hakkına da sahipsiniz.Denetleyiciye sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin sağlandığı denetleyiciden herhangi bir engel olmaksızın bu verileri başka bir denetleyiciye iletme hakkına da sahipsiniz.

(1) işleme, Madde 6 (1) (a) GDPR veya Madde 9 (2) (a) GDPR veya Madde 6 (1) (b) GDPR uyarınca bir sözleşmeye dayalı olarak yapılır ve
(2) işleme, otomatik süreçler kullanılarak yapılır.

Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece, kişisel verilerinizin doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarılmasına hakkınız vardır. Bu, başka herhangi bir kişinin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemeyebilir.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için gerekli kişisel verilerin işlenmesi için veya denetleyiciye verilen kamu yetkisini kullanmanın bir parçası olarak yapılacaklar işlemler açısından geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle Madde 6 (1) (e) veya (1) (f) GDPR temelinde itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.
Denetleyici, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için olmadığı sürece, denetleyici artık kişisel verilerinizi işlemeyecektir.
Kişisel verileriniz doğrudan reklam amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amaçlarıyla işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilgili olması koşuluyla profil oluşturma için de geçerlidir.
Doğrudan reklam amacıyla işlemeye itiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.
2002/58 / EC sayılı Direktifi dikkate almaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında, teknik şartnameleri kullanarak otomatik prosedürler yoluyla itiraz etme hakkınızı kullanma seçeneğine sahipsiniz.

8. Veri koruma kanunu kapsamında izin beyanını geri çekme hakkı

Veri koruma kanunu kapsamında onay beyanınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızın geri çekilmesi, geri çekilme anına kadar onay temelinde işlemenin yasallığını etkilemez.

9. Profil oluşturma dahil, vaka bazında otomatik karar verme

Sizin üzerinde yasal bir etkiye sahip olan veya sizi benzer şekilde ciddi şekilde etkileyen profil oluşturma dahil, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz. Karar aşağıdaki durumlarda geçerli değildir: Sizin üzerinde yasal bir etkiye sahip olan veya sizi benzer şekilde ciddi şekilde etkileyen profil oluşturma dahil, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz. Karar aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

(1) siz ve denetleyici arasındaki bir sözleşmenin imzalanması veya ifa edilmesi için gerekli olması;
(2) denetleyicinin tabi olduğu AB veya Üye Devletlerin yasal hükümlerine göre izin verilebilir ve bu yasal hükümler, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri içerir; veya
(3) açık rızanızla alınır.

Ancak Madde 9 (2) (a) veya (2) (g) GDPR’nin geçerli olmaması ve hak ve özgürlüklerin yanı sıra meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmış olması şartıyla bu kararlar GDPR Madde 9 (1) ‘e göre özel kişisel veri kategorilerine dayandırılamaz. (1) ve (3) ‘te atıfta bulunulan durumlarda, denetleyici, en azından denetleyicinin bir kısmında insan müdahalesi alma, kişisel bir bakış açısı sunma ve karara itiraz etme hakkı olacak şekilde, hak ve özgürlüklerin yanı sıra meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri alacaktır.

10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Diğer herhangi bir idari veya adli çareye halel getirmeksizin, Kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR’yi ihlal ettiği görüşündeyseniz bir denetim makamına – özellikle ikamet ettiğiniz Üye Devlette, iş yerinizde veya iddia edilen ihlal yerinde – şikayette bulunma hakkınız vardır.
Şikayette bulunulan denetim makamı, şikayetçiyi, GDPR 78. Madde uyarınca yasal çözüm olasılığı da dahil olmak üzere, şikayetin ilerlemesi ve sonucu hakkında bilgilendirecektir.